Gjøvik Skolekorps

Bli med i korpset vårt!

Gjøvik skolekorps er et janitsjarkorps med medlemmer fra 6 år til "nesten voksne".

Her kan du lære å spille et instrument! Vi har egen drilltropp. Musikantene øver i Gjøvikhallen på Gjøvik gård og drilltroppen trener i gymsalen på Gjøvik skole.

Vi rekrutterer fortrinnsvis fra Gjøvik skole, Kopperud skole, Vindingstad skole og Steinerskolen.

Her knyttes vennskap på tvers av skolegrenser, alder og kjønn.

Vi øver sammen gjennom skoleåret og spiller og driller på egne arrangementer, konserter, konkurranser og, selvfølgelig, på 17. mai. Innimellom har vi helgeseminarer eller drar på dagsturer sammen.

Aspirantene

Vi ønsker oss nye aspiranter, fra førsteklassinger og oppover, både til korpset og til drilltroppen!

Etter ett år i aspirantkorpset, rykker musikantene opp til mellomkorpset. Når de har blitt enda flinkere på instrumentene sine, blir de tatt opp i hovedkorpset. Drillaspirantene tas opp i drilltroppen etter ett år.

Vi legger til rette for at nye aspiranter selv får velge instrument. Akkurat nå ønsker vi oss særlig noen som spiller, eller vil lære å spille, horn, baryton, trombone eller trommer.

Når nye aspiranter melder seg inn i korpset, kontakter vi Gjøvik kunst- og kulturskole og ber om plass på instrumentet de har valgt. Hvis det ikke er ledig plass, blir de satt på venteliste og vi prøver å skaffe en annen lærer midlertidig.

Drilltroppen

Drill er mye mer enn korpsdrill!

I tillegg til å marsjere og opptre sammen med musikantene, holder vi på med andre grener innen drill.

Drill har de senere årene utviklet seg til å bli en egen idrett. Vi trener og deltar i konkurranser som tropp, med duetter og soloer. I drillgrenen "Majorettes" driller vi i full uniform, ellers bruker vi morsomme kostymer eller danseantrekk med "glitter og stas". Nye aspiranter i drilltroppen får egne instruktører fra første dag, da noen av de eldste drillerne våre har instruktørkurs.

Drilltroppen har disse nettsidene: www.gjovikdrilltropp.com


Korpsturer

Annenhver sommer reiser vi på langtur! I 2010 gikk sommerturen til Bornholm i Danmark (se bilder) og i 2012 til Lübeck i Tyskland.

Vi har det kjempegøy på tur! De yngste medlemmene har gjerne med seg både foreldre og søsken. Korpset betaler hoveddelen av turkostnaden for korpsmedlemmene.

Informasjon for foreldre

Øvelser

Tirsdag er korpsdag! Vi har korpsøvelser på Gjøvik gård og drilløvelser på Gjøvik skole hver tirsdag ettermiddag. Drillere som øver til konkurranser trener i tillegg på torsdager og musikantene har privattimer på kulturskolen på forskjellige dager.

Dugnader

Vår viktigste dugnad er loppemarkedet vi har hvert år i begynnelsen av september og Mjøsfestivalen, som alle skolekorpsene i byen arrangerer annenhvert år i begynnelsen av skolenes sommerferie. Disse arrangementene er korpsets største inntektskilder.

Loppemarkedet er alltid første helg i september og da jobber store og små sammen.

Aspirantforeldre blir ikke satt opp på dugnadslista til loppemarkedet, men er hjertelig velkomne til å delta, vi har det hektisk men utrolig gøy!

På Mjøsfestivalen har vi ofte oppdrag med å betjene kiosker i byen og med å føre tilsyn med de skolene tilreisende korps overnatter på. Det hender også vi tar oppdrag med å levere ut avfallsekker til husholdninger i kommunen.

Verv

For de som vil engasjere seg mer i korpset er det mange muligheter: Vi har et styre, (som velges av medlemmer over 15 år og foreldre til yngre medlemmer), og egne støttelag for musikantene og for drillerne. Ellers er det mulig å bli med i dugnadskomitéen, loppemarkedskomitéen eller å delta på turer.

Kostnader

Kontingenten er 900,- per år per familie + 500,- per barn i korpset. Det blir da 1400,- for ett barn, 1900,- for to osv.

I tillegg kommer undervisning for privattimer. Musikantene går på kulturskolen: www.gjovikkunst-ogkulturskole.com en gang i uka og de drillerne som ønsker å ha solo eller duett får privattimer med instruktør. Ellers betaler korpsmedlemmene en egenandel på turer, som vi gjør vårt beste for å holde så lav som mulig.